VI OBERT D’ESCACS AJUNTAMENT DE SANT GREGORI

Format: El torneig es disputarà a 7 rondes pel Sistema Suís. Els aparellaments es realitzaràn amb el programa SWISS MANAGER

Local de joc: Sala 1 d’Octubre,  17150 Sant Gregori, Girona.

Grups: El torneig es disputarà en únic grup vàlid per ELO FIDE i FCE, i poden participar tots/es aquells/es jugadors/es amb llicència federativa FCE en vigor.

Presentació del jugador/a: Transcorreguts 30 minuts des del començament de la ronda, qualsevol jugador/a que no s’hagi presentat perdrà la partida per incompareixença.

Dies de joc: 10, 11, 12, 13 i 14 de Juliol, hora 18:30h. El Dia 15 ronda 9:30h

Ritme de joc: 75 minuts per jugador amb increment de 30 segons per jugada efectuada.

Drets d’inscripció
General: 25€ (amb inscripció al XV torneig, actiu, piscina, 30 €, es pagarà abans de començar la primera ronda del torneig.

Un/a jugador/a quedarà eliminat/da de l’Obert si no es presenta a la primera ronda o a dues (seguides o alternes) sense justificar o avisar a la Direcció del Torneig abans d’haver-se fet l’aparellament corresponent. Els byes no es bonificaran, No es podrà demanar no ser aparellat més de 2 vegades. No es podrà jugar la tercera ronda, si no s’ha realitzat el pagament de la inscripció.
L’aparellament es publicarà un cop acabada la ronda

Formes d’inscripció:
A) FORMULARI WEB escacssantgregori.cat
B) Per correu electrònic a: info@escacssantgregori.cat
Data màxima d’inscripció: 8 de juliol a les 20:00 hores

Premis:
1er Classificat: Trofeu.
2on Classificat: Trofeu.
3er Classificat: Trofeu
Millor Trams Elo Català Trofeu. (Es faràn 3 grups, amb igual, número de participants)
Millor sub 14: Trofeu
Millor local: Trofeu

Els premis seràn lliurats una vegada finalitzada, l’última ronda el día 15 de juliol. Els premis no son acumulatius, i només s’entregaràn, als guanyadors, que els recullin personalment.

Desempats:

S’utilitzaran els sistemes
a) Tall de Buchholz 1
b) Mediana de Buchholz 1
c) Buchholz total
d) Puntuació progressiva acumulativa
e) Sorteig
L’ordre d’aplicació dels tres primers desempats se sortejarà immediatament després d’acabar l’última ronda.

Direcció i arbitratge:

El Director del Torneig és en Rafael Garcia.

L’equip arbitral estarà dirigit per en Jesús Caballero (àrbitre principal).

Apel.lacions: Les decisions arbitrals podran ser apel.lades per escrit fins a una hora després d’acabada la ronda al Comitè d’Apel.lació, que estarà format pel director del torneig i dos jugadors/es escollits/des durant la primera ronda entre els/les participants. Les decisions d’aquest Comitè seran definitives i inapellables.

Ús dels telèfons mòbil: Si és imprescindible utilitzar el mòbil o qualsevol altre aparell de comunicació caldrà demanar permís a l’àrbitre del torneig. Si sona algun dispositiu electrònic de comunicació a algun participant o si es detecta que manipula aquest dispositiu sense permís arbitral, serà sancionat amb la pèrdua del punt en joc.

Homologació: El torneig serà vàlid per ELO FIDE, i FCE .

Drets d’imatge: La participació en aquest torneig implica la cessió dels drets d’imatge dels jugadors que hi participin. El Club d’Escacs Sant Gregori podrà utilitzar les imatges presses en la sala de joc, tant en la seva pàgina web com en altres canals habituals de comunicació que tinguin vinculació amb l’activitat esportiva desenvolupada.

Normativa:  Qualsevol punt no previst en les presents bases es resoldrà aplicant la normativa de la FCE, la FEDA i FIDE per a torneigs oberts. La participació en el torneig implica la total acceptació d’aquestes bases.

 

Preinscripció:


    *resposta amb lletres, no números

    8